Start Presentation Liten Dikt Info Om rasen Bärnstenshalsband Lilla Minnalie Tik Hane Parning Till Salu Tidigare kullar Utställn.Resultat Foton o. Horoskop Album Filmklipp Goda Råd Länkar Kontakt Änglar

 

                                   

1. http://mylittlefairys.se/hundvard_bilder/Linkknapp_tass_vit.gif Hur tränar man in kommandot "nej"?

2. http://mylittlefairys.se/hundvard_bilder/Linkknapp_tass_vit.gif Lugnande signaler

3. http://mylittlefairys.se/hundvard_bilder/Linkknapp_tass_vit.gif Stress, mer än bara en tillfällig adrenalin-kick   

http://mylittlefairys.se/hundvard_bilder/Linkknapp_tass_vit.gifValpråd     

Trygghet kommer i första hand.

En valp ska aldrig tränas på ett sådant sätt, att den får

mängder av krav att uppfylla.

Jobba istället med lek, trygghet och tillit.

Sedan kommer all din fortsatta träning att utgå ifrån detta.

Kontakt tränar man företrädesvis med den precis nyhemkomnavalpen.

När ni ska göra något tillsammans, se till att tala om det.

Lyssnar valpen inte, så är det inte för att den är liten och

 söt och har små, outvecklade öron.

Det är ok att ta tag i valpen, inte så att det gör ont, bara

 som en markering, att när du pratar lyssnar man.

Någon liten smekning mot halsen vänder ofta

 uppmärksamheten mot dig, precis lika bra som hårdare tag.

Tänk för all del på, att du oftast kommer längre med

positiva signaler än med negativa.

Det ska ju vara trevligt att vara med dig.

Tjata inte hål i huvudet på en liten valp, som redan har

 massor att tänka på.

Tillåt valpen att upptäcka världen utan att behöva lyssna

 på dig hela tiden.

Däremot är det bra, att vara tydlig när du faktiskt

kommunicerar med valpen.

Vill du att valpen ska komma, ska du se till att den gör

 det, utan att behöva nöta på orden.

Samma sak gäller om valpen gör något förbjudet och du säger "nej". 

Se till att valpen lyssnar och förhindra att den gör fel, om du kan.

Det är mycket bättre att förekomma än att förekommas.

Glöm dock inte bort, att allt är nytt för en liten valp, även

 ord som "nej", ja till och med valpens namn måste läras

in, för att valpen ska förstå vad du vill.

Kontakt är en annan viktig grundpelare i förhållandet

 mellan hund och ägare, även detta måste läras in.

Hur ska valpen annars förstå, att den ska låta sig ledas av

 dig och dina initiativ?

Mycket av kontakten får man gratis, om man utnyttjar

valpens upptäckarlusta.

Ta med dig ditt lilla knott ut i stora, vida världen

 (världen är till en början stor nog att rymmas på närmsta

gräsmatta) och visa den allt som finns där.

Om valpen vet, att när man har uppmärksamheten på dig,

 uppenbarar sig en massa spännande saker lär den sig i en

 blinkning att alltid ha ett öga på var du tar vägen.

Påbörjar din valp något förbjudet, måste du tillrättavisa den.

Låt inte valpen lära sig att göra fel.

Kan du avbryta beteendet med ett "nej" är det bra, om du

 har en alternativ sysselsättning redo för valpen.

Glöm inte bort att berömma när valpen gör rätt.

Viktigast är att du inte ger dig och att du slutligen

avgår som segrare i denna viljornas kamp.

Var dock inte arg på valpen.

Det är nu den håller på att lära sig de regler, som sedan ska gälla.

Den kan omöjligt veta, vad du vill i det här skedet.

Hjälp den göra rätt istället och försök alltid låta det

 positiva ha företräde framför det negativa.

http://mylittlefairys.se/hundvard_bilder/Linkknapp_tass_vit.gif Hur tränar man in kommandot "nej"?

 

I vardagen förstås. Det finns många saker som valpen inte

 får göra. Inte bita i dig, inte bita i mattor, inte kasta sig

 över folk som kommer på besök, inte dra i koppel o s v.

Använd dessa situationer till att träna in ordet "nej" eller

 vad du nu önskar ha som felkommando.

När valpen gör något förbjudet, hejda den och säg med

 intensiv röst "nej".

Du behöver absolut inte skrika, härja eller göra din valp illa.

Ju lugnare du är, desto mer berörd blir valpen.

Titta på hur andra hundar korrigerar din valp.

De vrålskäller inte eller hugger och biter.

Ett lågt, intensivt morr eller skall är oftast nog för att få

 valpen att skamset drypa iväg.

Själva korrigeringen ska alltså företrädesvis vara så kort

 men intensiv som möjligt.

När valpen lärt sig betydelsen av ordet "nej" ska bara

 ordet räcka, uttalat i vanlig samtalston.

Alla situationer där du leder in valpen i aktivitet eller

 där du visar den något nytt höjer dig i status.

Det är du, som förstår dig på världen och valpen gör klokt

 i att följa dig.

Det här är ett snällt sätt att lära en hund, vem som bör ha

 kontrollen i ert förhållande

och ett bra sätt att grundlägga ledarskap.

Tänk också på att ledarskap bygger på tillit, inte dominans.

Din hund ska lita på, att du kan hantera ledarskapet över den.

Glöm aldrig bort att positiv träning är det hunden lär sig

 av, inte bestraffningar.

http://mylittlefairys.se/hundvard_bilder/Linkknapp_tass_vit.gif Lugnande signaler

 

I många år har hundvärlden fokuserat på aggressionssignaler.

Det talas mycket om dominans och ledarskap, rang och underkastelse.

I själva verket borde mer fokus ligga på det, som flockliv

egentligen handlar om - samarbete.

Hundar är, som vi alla vet, flockdjur. Det innebär i

 praktiken, att hundar är samarbetsorienterade djur.

Tänker man utifrån detta perspektiv steget längre, inser

man att aggressionssignaler, just de signalerna som vi

 hundägare i många år fokuserat på, inte är en bra grund

 för något team-work.

Det är inte morrningarna, de blottade tänderna och de

resta raggarna ,som skapar flocksammanhållning.

Det är heller inte dessa signaler, som skapar grunden för

 samarbetet inom flocken.

Många känner inte till hundarnas andra språk, de

lugnande signalerna, som istället för att vara

avståndssökande som aggressionssignaler, är

 avståndsminskande och dämpande.

Det är heller inte särdeles känt, att hundar inte utövar

 speciellt mycket dominans gentemot varandra,

helt enkelt för att detta inte främjar samverkan inom flocken.

Vad är då lugnande signaler och hur fungerar de?

Det lugnande signalerna har som funktion att dämpa

 stress, oro och aggression.

Aggressionssignaler tar djur till, då de pressats steget för långt.

Ofta föregås de avståndssökande signalerna av lugnande

signaler, som då är ett försök att undvika att spänningen

 ökar i en pressad situation.

Om dessa signaler ignoreras eller misstolkas, tar hunden

 som sista utväg till aggression, för att tvinga bort oroskällan.

Såväl lugnande signaler som aggressionssignaler

 misstolkas ofta som försök att agera dominant

eller "överta ledarskapet".

Det vi måste inse är, att detta är något hundar ägnar

 relativt liten tid åt som flockdjur.

Att ständigt gå runt och försöka rubba gruppstrukturen

 är en dålig metod för att få samarbetet inom flocken

att fungera på ett bra sätt.

Det är bättre för ett flocklevande djur, om lugnet får råda

 så att inte energi slösas bort på onödiga strider, utan

istället kan fokuseras på konstruktiva handlingar, som

 gynnar flocken som helhet.

Dags att försöka glömma bort de gamla kunskaperna om

dominans och försöka fokusera på det lugnande språket

somär det, som hundarna använder sig av allra mest.

Lugnande signaler fungerar på många sätt.

De är artöverskridande och förstås, precis om många

 aggressionssignaler, utan att läras in.

Vi använder själva många av dem, helt instinktivt,

i vårt dagliga liv.

Flertalet av signalerna är dessutom mer eller mindre reflexartade.

Ett exempel på en sådan reflexsignal är gäspningen, du

 vet den där, som kommer över dig, när du som minst

 önskar det, när du är stressad över att möta chefen eller

 din senaste flirt?

Att gäspa är nämligen lugnande både utåt och inåt.

Den som gäspar slappnar av något, samtidigt som

 omgivningen upplever att hotnivån sänks.

Man blir helt enkelt inte rädd för en gäspande individ.

Ytterligare exempel på lugnande signaler är blinkningar,

att slicka sig om nosen/munnen,

att dämpa sina rörelser och röra sig långsamt, eller helt

stanna (ofta förekommande vid möten mellan hundar).

Att vända sig bort, ibland bara huvudet, ibland så att

 rygg eller sida vänds mot den andra individen.

Att sätta sig, ofta bortvänd, eller lägga sig ner är också

 lugnande, liksom att gå ner i lekställning

eller "leka valp" med barnsligt kroppsspråk och valpiga gester.

Ett till synes omotiverat eller intensivt nosande på en och

samma fläck, är också ofta en lugnande signal

liksom att gå i båge runt mötande.

Känner du igen några av de ovanstående beteendena från

 din dagliga samvaro med din hund?

Troligen försöker din vän säga dig något.

Det är viktigt, att man har en förståelse för de här

 signalerna och inte gör misstaget

att sammanblanda dem med dominanshandlingar.

En hund som inte kommer direkt på inkallning, kan

 mycketväl vara extra långsam, för att du låter irriterad

 eller stressad, då du kallar in.

Bestraffar du hunden eller blir arg,

ökar du hundens önskan att dämpa sina signaler och

 följden kan bli, att den rör sig ännu långsammare.

Det är alltså inte försök att trotsa eller att "överta

 ledarskapet" utan hundens sätt att säga

"jag ger dig tid att lugna dig".

En annan välbekant syn är hunden, som lägger sig ner vid

 hundmöten, för att sedan fara upp och göra utfall när de

 mötande kommit fram.

Den här typen av hund brukar uppfattas som lömsk och

 otrevlig, men se det ur den liggande hundens perspektiv.

Den lägger sig ner för att signalera "ta det lugnt" till de mötande.

Om dessa nu inte gör några ansatser att tillmötesgå den

 liggande hundens önskan utan fortsätter

i samma tempo ökar stressen, tills den rinner över i

 mötesögonblicket och utfallet är ett faktum.

Att straffa den här hunden leder ingenstans annat än till

 ökad otrygghet vid möte.

Kanske är det dags för också dig, att sluta tänka på

 aggressionssignalerna och istället börja fokusera på

 hundens "modersmål" - samarbetets språk och de lugnande signalerna?
 

http://mylittlefairys.se/hundvard_bilder/Linkknapp_tass_vit.gif  Stress, mer än bara en tillfällig adrenalinkick

 

Stress hos hundar är något som det borde talas mer om.

Många har en ganska bristfällig kunskap om fenomenet

och dess verkningar i kroppen och tror, att

stress enbart handlar om en oförmåga att koppla av

 ordentligt, eller något som man upplever en kort

stund i ett agiterat läge. Det hela är dock betydligt mer komplicerat än så.

Stress är, som de flesta vet, kopplat till flykt- och försvarsmekanismer.

Det innebär, att när en individ uppfattar en stressignal

 skapas förutsättningar för att ta aktion

på ett eller annat vis genom en mängd fysiologiska reaktioner.

Dessa reaktioner består bland annat av en ökad puls,

 minskad uppfattning om trötthet och skärpta sinnen.

Ibland kan stress vara positiv, förutsatt att den riktas mot

rätt håll, och får tid att klinga av mellan stresstopparna.

 Kronisk, långvarig stress däremot är destruktiv och ofta

 en grogrund för många problem.

När en individ upplever något som kan uppfattas som

 hotfullt aktiveras det så kallade sympatiska systemet

 automatiskt och talar om för kroppen att det snabbt behövs

 extra resurser för att bemöta fara.

I det här skedet frisläpps adrenalin och noradrenalin och

 individen förbereds för att agera med ökad

styrka och snabbhet - den berömda adrenalinkicken.

Trots att reaktionen är mer eller mindre omedelbar är det

 först efter några minuter som den riktiga skjutsen sätterin.

 En hund som upplever något som ett hot kommer alltså

 inte vara fullt mobiliserad för aktion förrän ungefär en

kvart efter den ursprungliga påstötningen av det som

 skrämde eller retade upp denne.

Det här är anledningen till att många hundar till synes

 inte reagerar särskilt på ett plötsligt ljud,

eller då de blir påhoppade av en annan hund, men efter

några minuter kan de bli väldigt reaktiva

och oroliga utan någon uppenbar anledning.

Det är viktigt att förstå att det här är ett helt och hållet

 automatiserat skeende som hunden inte kan styra över.

När stressreaktionen startat finns det inget sätt att

 viljemässigt stoppa den.

Utöver adrenalinet utsöndras också ett annat hormon, som

 för enkelhetens skull brukar förkortas till ACTH.

Detta hormon i sin tur aktiverar binjurebarken till att

 frisläppa det långsammare stresshormonet cortisol

som har som uppgift att bland annat påverka

 förbränningen i kroppen och som dessutom verkar

dämpande på immunförsvaret. Cortisolet tar längre tid på

 sig att nå ut till alla organ i kroppen och

stannar också kvar längre i systemet. Man kan säga att

 beredskapsnivån fortsätter vara förhöjd ännu några

 dagar, vilket innebär att individen har bättre

 förutsättningar att reagera snabbt om hotet

som startade reaktionen skulle komma tillbaka.

Allt det här är gott och väl, men nu kommer vi till det intressanta.

Vad är det egentligen för hot vi talar om här?

Typiska stressignaler som aktiverar stressystemet är

 nämligen åtskilliga och kan delas upp i olika grupper.

De kan vara fysiska och aktiveras av smärta, kyla, hetta

och andra rent miljömässiga faktorer.

De kan också vara känslomässiga och baseras på

 upplevelser av fruktan, frustration eller ilska.

Och de kan vara fysiologiska och ha med törst, svält eller

sjukdom att göra.

Förhoppningsvis drabbas våra hundar inte av allt för

 många av dessa retningar, men lägger vi till

listan pinnkastande, bolljagande, frustration över krav

eller oförmåga att förstå uppsatta krav,

frustration över oförmåga att röra sig fritt, frustration

 över att inte få utlopp för naturliga drifter

kan vi börja ana att det finns en hel del stress med i spelet

 i många av våra hundars liv.

Så vad innebär detta i praktiken?

Till att börja med är det viktigt att ha förståelse för att

 stress inte är något som en individ själv kontrollerar.

Det går med andra ord inte att bestraffa bort stressreaktioner.

En hund, som utsätts för något, som jagar upp den kan

 inte "skärpa sig" bara för att du vill det.

Den kan heller inte avbryta reaktionen och återgå till

normalläge så fort det som fick den att reagera är borta.

Likaså bör man var medveten om att stress förvärras om

 man upplever att man inte har kontroll över situationen.

För en hund betyder detta i många fall att ett koppel är

en stor bov i dramat.

Det inte bara spänner åt kring halsen i en redan jobbig

situation, men det gör det också omöjligt att fly

eller ens röra sig fritt för att bemöta det som hetsar upp situationen.

Det är förstås också enormt stressande att behöva bemöta

 olika krav som man inte förstår sig på

och sedan straffas för att man inte gör "som man ska".

En individ som ständigt går och undrar över när nästa

 utskällning ska komma har inte kontroll

över sin tillvaro och kan varken konsentera sig eller lära

 sig särskilt mycket.

Att använda straff och hot under inlärning är således

fullständigt förkastligt.

Det aktiverar stressystemet och underminerar hundens

 förmåga att fokusera på uppgiften.

Om en stressreaktion satt igång behövs tid att reducera stressen.

Glöm inte att stresshormonen är kvar i kroppen i upp till

 två dagar efter att reaktionen startade.

Det är alltså varken snällt eller smart att dra ut sin hund

 på nya spännande äventyr,

eller aktivera den med stressiga lekar efter att den blivit

skrämd eller uppjagad.

Utöver det faktum att den kroniskt stressade hunden

 befinner sig i konstant beredskapsläge

som gör den mindre benägen att fokusera på just det du

 troligen vill att den ska konsentera sig på

innebär kronisk stress ett hot mot hundens hälsa.

Det hämmar immunförsvaret och kan med tiden göra

 hunden mer mottaglig för sjukdomar,

det minskar inlärningsförmågan och det hämmar

 matsmältningen, vilket också det försvagar

individen och underminerar dess försvar mot sjukdomar.

Just mottaglighet mot sjukdom är en av de största

 riskfaktorerna med stress eftersom sjukdom

i sig själv är stressande.

Det är lätt att hamna i en ond spiral,

som bara snurrar snabbare nedåt.

Så var rädd om din hund och utsätt den inte för onödig stress.

Har karusellen väl satt igång är det svårt att hoppa av

 och följderna kan bli många och tråkiga.

Inte minst för de hundar som antingen blir sjuka eller tar

 ut sin frustration i aggression.

Ju mer stress, desto känsligare individ, både humörmässigt och fysiskt.

 Start Presentation Liten Dikt Info Om rasen Bärnstenshalsband Lilla Minnalie Tik Hane Parning Till Salu Tidigare kullar Utställn.Resultat Foton o. Horoskop Album Filmklipp Goda Råd Länkar Kontakt Änglar

Copyright © Socute  All rights reserved.