Start Presentation Liten Dikt Info Om rasen Bärnstenshalsband Lilla Minnalie Tik Hane Parning Till Salu Tidigare kullar Utställn.Resultat Foton o. Horoskop Album Filmklipp Goda Råd Länkar Kontakt Änglar

 

Fästinghalsband

Jag tillverkar mina halsband av äkta bärnsten.

Mellan stenarna sätter jag vita pärlor.

         

Priser bärnstenshalsband:

Upp till 25 cm

175:-

26-30 cm 200:-
31-35cm 225:-
36-40cm 250:-
41-45cm 275:-

46-50cm 

300:-
51-55cm

335:-

56-60cm

365:-

61-65cm 390:-
66-70cm

425:-

Frakt 12:-

 

Lite info om fästingar:

           Fästingens livscykel      Smittor och sjukdomar      Symtom             

 

Fästingens livscykel

Fästingens livscykel innefattar fyra stadier: ägg, larv, nymf och vuxen.

Larv och nymf liknar den vuxna fästingen men storleken skiljer.

Larven är c:a 0.3 mm lång, nymfen c:a 1.5 mm och den vuxna fästingen 2-4 mm.

Ytterligare en skillnad är att larven har tre benpar, nymf och vuxen har fyra benpar.


Larven behöver ett blodmål för att utvecklas till nymf,

nymfen behöver ett blodmål för att utvecklas till

 vuxen, och den vuxna honan behöver ett blodmål för att kunna lägga ägg.

Däremot är det inte säkert att den vuxna hanen intar något blodmål.

Blodet tas från däggdjur eller fåglar.

Medelstora (t.ex. harar) och stora (t.ex.rådjur) däggdjur är mycket viktiga för

 fästinghonornas reproduktion.

Larven kryper upp cirka 10 cm på ett grässtrå eller dylikt och inväntar där sitt offer,

företrädesvis smågnagare.

Den upptäcker att ett djur närmar sig genom vibration, värme och utandningsluft från djuret.

Larven har inga egentliga ögon men kan skilja mellan ljus och mörker.

Då ett djur kommer tillräckligt nära hugger larven tag i pälsen och kryper ned till huden.

Efter en stunds sökande hittar den en lämplig plats, sågar sig igenom ytterhuden,

sprutar in en vätska som innehåller antikoagulations- och bedövningsmedel,

borrar in en mundel med bakåtriktade hullingar och utsöndrar också ett lim.

Därefter börjar den suga blod.

Efter ett par dagar är den mätt och låter sig falla till marken.

Efter en tid ömsar den skinn och förvandlas till nymf.Nymfen och den vuxna fästingen beter sig på samma sätt som larven med den skillnaden,

att de söker sig längre upp i vegetationen, den vuxna fästingen omkring en meter.

Detta hänger samman med de olika stadiernas förmåga att uthärda torka.

Larven som är minst torkar snabbare ut än nymfen och den vuxna fästingen och

måste fortare återvända till det fuktiga markskiktet där den tar upp vätska genom huden

innan den ger sig av uppåt igen.

På så sätt kan fästingarna få pendla upp och ned flera gånger innan de träffar på ett

djur och sätter sig fast.


Fästingarna är alltså beroende av hög luftfuktighet för att kunna vara aktiva.

Detta är också förklaringen till att deras aktivitet avtar mitt under en varm och torr sommar.

 

 Fästingarna behöver också en temperatur över cirka +5 grader för att vara aktiva

men kan överleva åtskilliga minusgrader.
 


En vanlig fästinghona blir mellan två och sex år, vanligtvis tre år.

Åldern beror på hur lång tid de får vänta på sina tre blodmål.

En vuxen hona äter tre gånger i livet medan en hane äter två.Tiden de får vänta mellan målen beror på flera faktorer till exempel hur

vanliga värddjuren är

och hur länge fästingen kan vara aktiv i sitt letande.

Det senare beror i sin tur på temperatur och luftfuktighet.

Varma vårar och höstar innebär att fästingarna kan vara aktiva längre tid och

därmed öka sin chans att hitta ett värddjur.

En fästinghona lägger mellan 2000 och 3000 ägg en gång och dör sedan.

Smittor & sjukdomar

Man skall alltid vara uppmärksam på förändringar i sitt djurs hälsotillstånd.

En korrekt behandling som sätts in i tid kan rädda livet på Din hund eller katt.

Vid misstanke om sjukdom eller ohälsa, kontakta veterinär!

Hunden eller katten påverkas oftast inte speciellt av själva bettet från en enstaka fästing.

En lokal rodnad eller svullnad i huden kan uppstå liksom inflammation,

t.ex. när fästingens huvud blivit kvar vid ett misslyckat försök

att manuellt ta bort fästingen.

 

Extremt känsliga djur kan reagera allergiskt på fästingens saliv.

Det finns framförallt två allvarliga sjukdomar som våra hundar riskerar smittas av

när de utsätts för fästingbett; Borrelios och Ehrlichios.

Båda orsakas av bakterier som fästingen bär med sig från ett tidigare värddjur

och sedan överför till hunden.

Såväl Borrelios som Ehrlichios kan överföras till människa.


Undersökningar har visat att mellan 5 och 20% av nymferna

är infekterade med Borrelia, och mellan 15 och 40% av de vuxna fästingarna.

Eftersom nymfer är så mycket vanligare än vuxna fästingar,

är risken större att bli infekterad av en nymf än av en vuxen.

 

Risken att bli drabbad av en borrelia infektion har i södra Sverige

beräknats till 1 per 150 fästingbett.

 

Symtom

Ofta diffusa som feber, trötthet, nedsatt aptit, apati, hälta, smärta i leder,

förstorade lymfknutor.

Borrelios kan oftast behandlas med antibiotika.Ehrlichios är en infektiös blodsjukdom orsakad av en rickettsie-liknande bakterie,

som lever och förökar sig i vita blodkroppar.

Den bland hundar i Sverige förekommande ehrlichiarten, som ännu ej är namngiven,

infekterar granulocyter (en typ av vita blodkroppar) och leder till

så kallad granulocytär ehrlichios.


En annan ehrlichiart, Ehrlichia canis, som bl.a. finns i sydeuropa, kan också infektera hund.

Denna ehrlichia-art sprids dock med den bruna hundfästingen vilken har kommit till Sverige

via hundar, som kommer från andra länder eller varit på besök där.Hundar som drabbas av den svenska formen av ehrlichios har ofta ospecifika symtom

där akut feber, trötthet och aptitlöshet, tycks vara vanliga.

Även hälta, mag- och tarmstörningar, ledsmärtor, stelhet,

eller vinglighet kan förekomma.


Infektion med
E.canis ger upphov till varierande symptom men vanligast är

viktminskning, feber, matvägran, blödningar och ibland kramper,

blindhet och rörelsestörningar.

Kvarstående långvarig trötthet och avmagring efter genomgången infektion

beskrivs också och tolkas som en allmän konditionsnedsättning

och sänkt immunförsvar.

Ehrlichios kan oftast behandlas med antibiotika.Babesia canis är en blodparasit som bland annat sprids av den bruna hundfästingen,

Rhipicephalus sanguineus, som vanligen inte finns i Sverige.

Parasiten skadar de röda blodkropparna.

Några veckor efter infektionen kan hunden få allvarlig blodbrist, feber,

mjältförstoring och leverskador.

 Snabb behandling (licenspreparat) kan ha god effekt men preparaten

ger ofta relativt allvarliga biverkningar.

Ibland ses istället ett akut chocktillstånd och allmän organförstöring

som vanligtvis leder till döden oavsett behandling

 Start Presentation Liten Dikt Info Om rasen Bärnstenshalsband Lilla Minnalie Tik Hane Parning Till Salu Tidigare kullar Utställn.Resultat Foton o. Horoskop Album Filmklipp Goda Råd Länkar Kontakt Änglar

Copyright © socutes.se   All rights reserved.